S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

TOVAR V AKCII

naša cena 85 € (2 209 CZK)
skladom
naša cena 80 € (2 079 CZK)
skladom
naša cena 50 € (1 299 CZK)
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 85 € (2 209 CZK)
skladom

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

pre maloobchodný nákup

www.vianocny-stromcek.eu

 

I.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu www.vianocny-stromcek.eu sú záväzné. Elektronická objednávka je platná, ak sú vyplnené všetky povinné údaje a náležitosti uvedené v objednávkovom formulári.

2. Podaním objednávky (vyplnením a odoslaním objednávkového formulára) kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.

3. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. Zmluva vzniká samotným dodaním tovaru.

4. Dodaním tovaru sa rozumie prevzatie tovaru kupujúcim alebo upovedomenie kupujúceho Slovenskou poštou, a.s. o uložení zásielky.

 

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je dodanie tovaru vyslovene uvedeného v ponuke www.vianocny-stromcek.eu a následne v objednávke kupujúceho.

2. Vlastnícke právo k zakúpenému tovaru prechádza na kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny a jeho prevzatím.

 

III.

Cena a platobné podmienky

1. Maloobchodné ceny tovaru sú vyznačené u jednotlivých položiek tovaru v ponuke www.vianocny-stromcek.eu. Ceny sú uvedené v €.

2. Ceny za tovar sú cenami zmluvnými. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.

3. Kupujúci je povinný uhradiť cenu tovaru nasledovným spôsobom:

  • na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke
  • bankovým prevodom

4.   Bezhotovostnú platbu je potrebné uskutočniť vopred a to do troch pracovných dní od zaslania objednávky tovaru kupujúcemu. Ako variabilný symbol sa uvedie číslo objednávky.

5. Zrušiť objednávku je možné do 24hod. od zaslania, avšak je nutné nás kontaktovať mailom.

IV.

Dodanie a prevzatie tovaru

1. Objednaný tovar bude zasielaný a dopravovaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.

2. Miestom dodania tovaru je adresa, uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Zásielka tovaru bude obsahovať daňový doklad.

3. Objednaný tovar zasielame od 3-5  pracovných dní odo dňa potvrdenia Vašej objednávky (počítajú sa pracovné dni, nie víkendy a sviatky). Ak vznikne predávajúcemu prekážka brániaca v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho.

 

V.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1) V prípade odstúpenia od zmluvy  sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu)) vrátený do siedmich (7) pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

2.  V lehote pätnástich (15) dní od vrátenia tovaru kupujúcim, je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.


VI.

Záruka na tovar

1. Ak sa na zakúpenom tovare vyskytne chyba, je kupujúci oprávnený tento tovar reklamovať v záručnej dobe. Prípadné reklamácie adresujte písomnou formou na adresu sídla spoločnosti do 24 mesiacov od kúpy tovaru. Po uplynutí doby zaniká právo reklamovať tovar. Spolu s reklamovaným tovarom priložte sprievodný list s popisom závad na tovare.

2. Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne na priloženom reklamačnom protokole s popisom chyby, vady a pod., súčasne s priloženou kópiou dokladu o kúpe. Reklamačný protokol: http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf

3. Reklamácia sa vzťahuje len na:

- preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, reklamácia sa nevzťahuje na:

- chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

VII.

Ochrana osobných údajov

1. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára dáva kupujúci súhlas k zhromažďovaniu a evidovaniu osobných údajov o kupujúcom a jeho nákupoch. Kupujúci má právo tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať.

2. Predávajúci je oprávnený evidovať a spracovávať pre svoju potrebu údaje o kupujúcom získaných z obchodných vzťahov.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Pre všetky sporné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ako i tieto obchodné podmienky platí právny poriadok Slovenskej republiky.

2. Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami a nedôjde k mimosúdnemu urovnaniu, budú riešené miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.

3. Tieto "Všeobecné obchodné podmienky" vstupujú do platnosti dňom 1. januára 2011.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto "Všeobecných obchodných podmienok".

 


Zjc1ODA0